Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Womensway.hu

 

PREAMBULUM

 

A womensway.hu egy olyan online kereskedelmi portál, amely részben saját termékeit, részben -bizományos értékesítés keretében – a kereskedelmi partnerei által forgalmazott termékeket értékesít az oldalt felkereső felhasználók részére.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a Women’s Way Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Bocskai utca 9.; cégjegyzékszáma: 13-09-181044; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 25100987-2-13; jogi képviselője: Czuk Oktávia, e-mail: info@womensway.hu; telefonszám: 06-30/854-6406), tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.; telefonszáma:+36-99/200-200, email: unas@unas.hu) a továbbiakban: Üzemeltető által üzemeltetett www.womensways.hu weboldalon elérhető szolgáltatásoknak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó/Ügyfél/Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

A Women’s Way Kft., mint a www.womensway.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. Az egyoldalú módosításról az Women’s Way Kft. rövid felhívás formájában tájékoztatja a weboldalt használó Ügyfeleket/Vásárlókat, oly módon, hogy azt valamennyi regisztrált Ügyfélnek/Vásárlónak a Saját fiókjában megadott e-mail címére megküldi. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik a weboldalon is.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

 

 • Üzemeltető: a womensway.hu weboldal üzemeltetését kizárólagosan ellátó Women’s Way Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Bocskai utca 9.; cégjegyzékszáma: 13-09-181044; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 25100987-2-13; jogi képviselője: Czuk Oktávia, e-mail: info@womensway.hu; telefonszáma: 06-30/854-6406)

  

 • Eladó: A Women’s Way Kft, valamint a womensway.hu weboldalon forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás (kereskedelmi partner), amely kereskedelmi partner termékeit az Üzemeltető a weblapon bizományos értékesítés keretében eladásra kínálja.

 

 • Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki/amely a www.womensway.hu weboldal tartalmához hozzáfér.

  

 • Ügyfél: az a Felhasználó, aki vagy amely az www.womensway.hu weboldalon regisztrál, ott felhasználói fiókot hoz létre, majd azzal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a www.womensway.hu Általános Szerződési Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.

 

 • Vásárló: az az Ügyfél, aki az www.womensway.hu weboldalon regisztrált felhasználóként Saját fiókján keresztül, vagy regisztráció és Saját Fiók létrehozása nélkül, ún. „vendég” státuszú felhasználóként megrendelést ad le.

 

 • Saját fiók: az Ügyfél által a www.womensway.hu oldalon, regisztrációt követően vezeték-és keresztneve, neme, e-mail címe és a fiókhoz kötődő jelszó megadásával létrehozott felhasználói tér, amely menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat és a megrendeléséhez kapcsolódó rendelésszámot, valamint az adott megrendeléshez kapcsolódó dokumentumokat, így különösen, de nem kizárólagosan a garancialevet és a számlát.

 

Az Ügyfél a regisztráció során és az Vásárló a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Az Ügyfél/Vásárló felelős általa megadott adatok valóságtartamáért, illetve azok teljességért és naprakészségéért. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél/Vásárló által megadott adatok köre valótlan elemeket (is) tartalmaz, úgy jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni, oly módon hogy a felhasználó Saját Fiókját, annak adataival együtt törli.

 

 • Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni.

Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Eladótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.

 

 • Weboldal: a womensway.hu domain címen elérhető online kereskedelmi áruház.

 

 • Termék: minden olyan, a Weboldal kínálatában szereplő, akár a Women’s Way Kft., akár a társaság valamely kereskedelmi partnere által eladásra kínált ingóság, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja.

 

 • Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

 • Tartalom: minden olyan adat és/vagy információ – így különösen kép, ábra, logó, grafika, videó, szöveg, dizájn- amely a Weboldalon látható és a Felhasználók számára hozzáférhető.

 

Minden olyan e-mail üzenetben megküldött adat és információ, amelyet az Üzemeltető a Ügyfél részére megküld.

 

Az Üzemeltetővel partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa kínált termékre, szolgáltatásokra - különösen, azonban nem kizárólagosan: futárszolgálat - vonatkozó adatok, információk, árak.

 

 • Hírlevél: Olyan e-mail útján, a Women’s Way Kft. által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott, Saját Fiókkal rendelkező Ügyfelek részére időszakosan megküldött kereskedelmi tartalmú üzenet, amely a Weboldalt érintő változásokról/újdonságokról, az www.womensway.hu webáruházban megtalálható Termékekről, valamint az Üzemeltető által adott időszakban szervezett promóciókról, kedvezményekről nyújt információt az Ügyfelek részére.

 

 • Megrendelés: a Vásárló a Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni, Saját Fiókján keresztül, valamint amennyiben a Vásárló ún. vendég státusból adta le megrendelését a termék vonatozásában, úgy közvetlenül az Üzemeltetőnek küldött e-mail üzenet formájában.

 

 • Kosárérték: Az egy Megrendelésben az Üzemeltetőtől megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

 

 • Értékelés: Ügyfél által valamely Termékről vagy Szolgáltatásról írt, a terméklapon megjelenített vélemény.

 

 • Minősítés: A Termékkel vagy Szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon 1-5 terjedő számbeli értékelés formájában megjeleníthető értékelési forma.

 

 • Hozzászólás: A terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

 

 

 II. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

   

 1. A Megrendelés leadása

 

1.1.  A Weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatait, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

 

1.2.  A Vásárló jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést, amely ajánlatnak minősül és az a Ptk. 6:64. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlati kötöttséget keletkeztet.

 

1.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségen. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadja.

2. A megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

 

2.1. Az Üzemeltető a Megrendelés véglegesítésének tényét e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.

 

2.2. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Vásárló ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

2.3 A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a felek számára hozzáférhetővé válik.

 

2.4. Az Üzemeltető és a Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail üzenetben megkapja az Üzemeltetőtől a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja a Vásárló által megrendelt Termék(ek)nek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

 

2.5. A Megrendelés leadása után az Üzemeltető a Vásárló részére e-mail üzenetben automatikusan megküldött, a megrendelés rögzítésének tényéről szóló rendszerüzenet kizárólag tájékoztató jellegű, az nem jelenti a Megrendelés az Üzemeltető általi visszaigazolását.

 

2.6. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Üzemeltető nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). Kizárólag a Vásárló felelős az általa választott fizetési móddal kapcsolatban felmerült következményekért és azok esetleges költségvonzatáért.

 

2.7.  Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. Az Üzemeltető jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről az Ügyfelet e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Üzemeltető a Vásárló által már kifizetett, azonban az Üzemeltető által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére 3 munkanapon belül visszatéríti.

 

 

III. FIZETÉS

  

Fizetési módok

 

 • Banki előre utalás: A Vásárló az általa a Kosárba helyezett, majd megrendelt Termék(ek) vételárát banki úton előre utalással, közvetlenül az Üzemeltető bankszámlájára fizeti meg.

 

 • Online bankkártyás fizetés: A Vásárló az általa a Kosarába helyezett, majd megrendelt Termékeket a CIB Bank Zrt. által üzemeltetett biztonságos online fizetési platformon keresztül fizeti mega CIB Bank Zrt. által üzemeltetett online fizetést biztosító weboldalon keresztül, mely weboldal automatikusan megjelenik a Megrendelés jóváhagyását követően.

 

 • A Vásárló a CIB Bank Zrt. által meghatározott, a fizetés véglegesítéséhez szükséges bankkártya adatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva hajthatja végre a tranzakciót.

 

 • A fizetési művelet eredményességéről a rendszer visszaigazolást küld a Vásárló részére, majd visszairányítja a Weboldalra, ahol a Vásárló az általa végrehajtott tranzakció sikerességéről szintén visszaigazolást kap.

 

 • Amennyiben a CIB Bank Zrt. által üzemeltetett biztonságos online fizetési platformon a bankkártyás fizetés valamilyen okból sikertelen, úgy a Vásárló a megrendelését visszaigazoló e-mailben található linken keresztül is kiegyenlítheti az általa megvásárolni kívánt Termék(ek) ellenértékét.

 

 • A Vásárló bármelyik fizetési módot is választja az Üzemeltető a Megrendelés házhozszállítását, kizárólag az adott vásárláshoz tartozó pénzügyi tranzakció lezárását – sikerességét - követően kezdi meg.

 

 

 IV. SZÁLLÍTÁS

 

 4.1. Az Üzemeltető/Eladó vállalja, hogy a Vásárló által megrendelt Terméket – a szerződött logisztikai partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelése során megadott érvényes magyarországi szállítási címre eljuttatja.

 

4.2. Az Üzemeltető/Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

  

4.3. Az Üzemeltető a Vásárlót előzetesen, a Megrendelés leadásának folyamata során tájékoztatja a szállítás várható költségéről. Az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról is, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé.

 

 

 V. A TERMÉKEK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA

  

5.1. A megrendelt Termék(ek) tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló a Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 

 

 VI. SZÁMLÁZÁS

  

6.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák a mindenkori ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

 

6.2. A Megrendelés folyamata során az Üzemeltető előlegszámlát (proforma) állít ki az Vásárló részére, amelyet a Vásárló az azon szereplő fizetési határidőn belül, az általa kiválasztott fizetési módon köteles kiegyenlíteni.

 

6.2.1. Amennyiben a Vásárló a Számlán szereplő összeg kiegyenlítését – a meghatározott fizetési határidőn belül – elmulasztja, úgy Megrendelését az Üzemeltető törölheti.

 

6.3. Az Üzemeltető a megrendelt termékek árát, a Vásárló által választott fizetési módot, valamint a fizetési határidőt minden általa küldött visszaigazolásban megjelöli.

 

6.4. Az Üzemeltető a Vásárló részére, az általa megrendelt Termék(ek) vonatkozásában számlát állít ki.

 

6.4.1. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a számla a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges – a valóságnak megfelelő – adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja, azt számára eljuttatja.

 

6.5. Az Üzemeltető minden általa kibocsátott számlán feltünteti a megvásárolt Termék(ek) vételárát, a Vásárló által választott fizetési módot, valamint a fizetési határidőt.

 

6.6. A womensway.hu által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díjról külön számla kerül kiállításra az 6.7. pontban foglaltaknak megfelelően.

 

6.7. A womensway.hu a kiállított számlát elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére, oly módon, hogy azt az Üzemeltető elektronikus üzenetben továbbítja az Ügyfél a megrendelés során megadott e-mail címére, valamint amennyiben a Vásárló rendelkezik Saját Fiókkal, úgy ahhoz Saját Fiókján keresztül elektronikus formában hozzáférhet.

 

 

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

7.1. Az Üzemeltető minden általa értékesített Termék vonatkozásában tartós felhasználású termékek esetén 60 nap, egyéb termékek esetén 15 nap önkéntes jótállást vállal. Az Üzemeltető mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha a Termék hibája a teljesítés után keletkezett.

 

7.2. Az Üzemeltető a Termék jótállási jegyét (garancialevél) kizárólag elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére – amennyiben a Vásárló rendelkezik regisztrációval –úgy Saját fiókján keresztül, illetve a jótállás jegy elérhetőségének linkjét e-mailen keresztül is megküldi a Vásárló részére.

 

7.3. Olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap. Az Üzemeltető kereskedelmi partnereitől vásárolt Termékek jótállását az Üzemeltető kereskedelmi partnere biztosítja.

 

7.4. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló jelezheti oly módon, hogy elektronikus levél formájában kapcsolatba lép az Üzemeltetővel.

 

7.5. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 

7.5.1. Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

 

7.5.2. Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

 

7.5.3. Elemi kár, természeti csapás okozta.

 

7.6. A Vásárlót a jótálláson, valamint a VIII. részben kifejtett elállás jogán felül megilletik a Ptk. 6:159. §-ában meghatározott kellékszavatossági, valamint a Ptk. 6:168. §-ában meghatározott termékszavatossági jogok is, így amennyiben a Vásárló az elálláshoz való jogát nem kívánja gyakorolni, kérheti az általa megvásárolt Termék kicserélését, kijavítását, valamint vételárának arányos leszállítását is.

 

7.7.  A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vásárló viselni, kivéve, hogyha az áttérésre az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

7.8. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

 

  

VIII. ELÁLLÁS, TERMÉKEK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

 

 

8.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni.

 

8.2. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

 

8.3. Az elállási jog az Üzemeltetővel, tehát a Women’s Way Kft.-vel szemben illeti meg a Vásárlót. Figyelemmel arra, hogy a Womensway.hu kereskedelmi partnerei által forgalmazott termékeket bizományos szerződés keretében értékesíti, a Vásárló az elállás jogát ezekben az esetekben is az Üzemeltetetővel szemben gyakorolhatja.

 

8.4. Az elállási jog gyakorlásához szükséges formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:

 

8.5. Ha a Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, úgy köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Üzemeltető vagy az Üzemtető által a termék átvételére meghatalmazott személy részére átadni, visszaküldeni.

 

8.6. A Szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 •  Olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

 

 • Olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

 • Olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;

  

 • A womensway.hu weboldalán meghatározott egyéb Termékek tekintetében.

 

8.7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az egy Vásárló által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött Termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben azzal kapcsolatban vásárlói visszaélést észlel.

 

8.8.   A Vásárló elállása esetén az Üzemeltető a termék ellenértékének visszatérítését az alábbi módokon vállalja:

 

8.8.1. Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Üzemeltető – az online fizetési platformot biztosító CIB Bank Zrt.-hez intézett – kérelmére;

 

8.8.2. Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;

 

8.8.3. Az Üzemeltető a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Üzemeltető részére;

 

8.8.4. Ha az Üzemeltető a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és amennyiben a Vásárlóval nem tud megállapodni a Megrendelés teljesítésének módosításáról vagy átütemezéséről, úgy a Megrendelés ellenértékét – amennyiben az korábban megfizetésre került - 7 napon belül visszatéríteni a Vásárló részére;

 

8.8.5. Az Üzemeltető – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

    8.8.5.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

 

   8.8.5.2. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

 

   8.8.5.3. Ha a Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés így a szerződés teljesítését.

 

8.8.6. A Vásárlót az elálleghatározott termékszavatossági jogok is, így amennyiben a Vásárló az elálláshoz való jogát nem kívánja gyakorolni, kérheti az általa megvásárolt Termék kicserélését, kijavítását, valamint vételárának arányos leszállítását is.

8.8.7. A megrendelés elektronikus úton megkötött magyar nyelvű, nem írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

 

IX. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

 

9.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Women’s Way Kft. fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogát, hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Women’s Way Kft.-nek kárt okozhat. Ebben az esetben az Ügyfél/Vásárló a Women’s Way Kft. képviselőjéhez fordulhat, ahol a korlátozás indokairól tájékoztatást kap.

 

9.2. Amennyiben egy adott internethálózatról az Üzemeltető megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Women’s Way Kft fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának védelme érdekében.

 

9.3. A Weboldalon feltüntetett tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs csatornán keresztül megküldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépése, a weboldal látogatása és/vagy böngészése útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Women’s Way Kft., mint Üzemeltető szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Üzemeltető alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

 

9.4. Az Üzemeltető a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésének érdekében megbízhatja valamely kereskedelmi partnerét a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Az Üzemeltető azonban ebben az esetben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 

X. SZELLEMI TULAJDON

 

10.1 A Tartalom a jelen ÁSZF I/11. pontjában foglalt meghatározásának megfelelően magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindezek kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezik és a Women’s Way Kft. ezekkel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

 

10.2. A Felhasználó/Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. 

A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a Women’s Way Kft. képviselőjének kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni.


10.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló hozzáfér bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

 

XI. TITOKTARTÁS

 

 11.1. A Vásárló/Ügyfél által az Üzemeltetőnek szolgáltatott bármely információt az Üzemeltető bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF részét képező Adatvédelmi szabályzatban rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

 

 

XII. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK (HÍRLEVÉL)

 

 

12.1. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor feliratkozhat az Üzemeltető Kereskedelmi Értesítéseire az alábbi módokon:

 

  12.1.1. A Saját Fiókjában a „Értesítések/Hírlevek” menüpont alatt;

 

  12.1.2. valamint oly módon, hogy elektronikus úton kérelemmel él az Üzemeltetető irányába.

 

 

12.2. Az Ügyfél/Vásárló bármikor leiratkozhat az Üzemeltető Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:

 

  12.2.1. A Saját fiókjában a „Értesítések/Hírlevek” menüpont alatt;

 

  12.2.2. A Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;

 

  12.2.3. Vagy elektronikus úton kapcsolatba lépve az Üzemeltetővel.

 

 

12.3. A Vásárló/Felhasználó/Ügyfél Terméket helyezhet el Saját fiókjának alábbi részeibe:

 

  12.3.1. “Kosár” az Üzemeltető Kereskedelmi Értesítésben informálja a Ügyfelet/Vásárlót az alábbiakról:

 

    12.3.1.1. A „Kosár”felületre helyezett Termékek árváltozásairól, esetleges akciókról;

    12.3.1.2. A Kosárba helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatáról;

   12.3.1.3. Annak tényéről, hogy olyan Termék(ek) találhatók a „Kosárban” amelyek vonatkozásában az Ügyfél/Vásárló  megrendelését nem véglegesítette.

 

12.4. A Termékek és a Szolgáltatások vásárlása esetén az Üzemeltető Kereskedelmi Értesítést küldhet a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról a megvásárolt Termék(ek)hez kapcsolódó, azt esetlegesen kiegészítő ajánlatokról.

 

12.5. A Kereskedelmi Értesítésekről (Hírlevél) történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételek elutasítását.

 

 

XIII. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ÍRÁSA

  

13.1. A Megrendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól az Üzemeltető az általa megvásárolt Termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött üzenet útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Üzemeltető nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.

 

13.2 Az Értékelések, Hozzászólások, kérdések és válaszok feltöltése az Ügyfelek kérdései és válaszai” és az „Értékelések” menüpontban történik. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.

  

13.3. Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével az Ügyfél/Vásárló elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

 •  A Vásárló kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. A konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;

 

 • Az Értékelés/Hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;

 

 • Tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;

 

 • A Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni Értékelését/Hozzászólását;

 

 • A Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;

 

 • Az Értékelésekben/Hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;

 

 • Az Értékelés/Hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható;

 

 • A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

 

13.4.  Az Értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott Termékkel kapcsolatos Minősítést is hozzárendelhet. Az Értékelések a hozzájuk tartozó Minősítésekkel együtt befolyásolhatják a Termék általános megítélését. A Minősítés szubjektív értékelés, amely során a Vásárló számokban (egytől ötig jelölhető csillagokkal) fejezheti ki a Termékkel kapcsolatos véleményét. A Minősítés zárójelben található a Termék megnevezése alatt.

 

13.5. Az Értékelésekkel és Hozzászólásokkal kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek bármelyikén jelezhető az Üzemeltető felé. A Women’s Way Kft. fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt Értékelést és Hozzászólást törölje, valamint felfüggessze az érintett Felhasználó jogát az Értékelések/Hozzászólások feltöltésére vonatkozóan.

 

 

XIV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

  

14.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, az Adatvédelmi szabályzat az alábbi linken érhető el: womensway.hu

 

  

XIV. COOKIE-K(SÜTIK) HASZNÁLATA

  

15.1. A Weboldal sütiket használ, a Cookie beállításokra vonatkozó, a tárhely szolgáltató által megállapított szabályok, a weboldal alján található „Cookie beállítások” fülön keresztül érhetők el.

 

15.2. Amennyiben a Felhasználó engedélyezi a cookie-k használatát, úgy azok 30 napig a Felhasználó  internet böngészésre alkalmas elektronikus eszközén kerülnek eltárolásra, kivéve, hogyha azokat a Felhasználó a 30 napos időintervallumot megelőzően törli. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k használatának mellőzése/korlátozása a weboldal korlátozott működését vonhatja maga után.

 

15.3. A Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tudomásul veszi az Üzemeltető jelen Tájékoztatását, hogy a weboldal használata során harmadik féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek internet böngészésre alkalmas elektronikus eszközére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenység támogatását segíti elő.

 

 

XVI. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

16.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az Üzemeltető és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.  

 

16.2. A Vásárló -amennyiben Fogyasztónak minősül - panaszával az illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

16.3. A Women’s Way Kft. és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az Üzemeltető és a Vásárlók között jogviták elbírálására a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény26. § (1) bekezdésének rendelkezéseiben meghatározott bíróság illetékes.

 

16.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek ellen, azok a weboldalon történő közzétételét követően, az Ügyfél/Vásárló tiltakozhat.

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi Szabályzat

A WOMEN’S WAY KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

(A)rész

 

PREAMBULUM

 

A Women’s Way Kft. (mint Üzemeltető) kiemelt feladatának tekinti az Ügyfelek/Vásárlók, személyes adatainak védelmét. Az adatkezelés legfőbb céljai - összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR-rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) 4. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal - a szerződés teljesítése, így a termék Vásárló által meghatározott szállítási címre történő eljuttatása, a fizetési művelet lebonyolítása, a számla, valamint az esetleges kísérő dokumentumok kiállítása.

Az Ügyfélnek/Vásárlónak a megrendelés leadása, valamint a regisztráció - a Saját Fiók létrehozása - során kifejezett hozzájárulását kell adnia személyes adatai kezeléséhez (GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja). Jelen adatvédelmi szabályzat a Megrendelés leadását, valamint a Saját Fiók létrehozását megelőzően egy a webáruház felületére beágyazott linken keresztül ismerhető meg.

 

 I. BEVEZETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELEZÉSEK

 

A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései kizárólag az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokkal együttesen értelmezendők, az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása, bármely megrendelés sikeres leadásának előfeltétele, ennek hiányában az Üzemeltető a Vásárló megrendelését befogadni, így a szerződést teljesíteni nem tudja.

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Women’s Way Kft. által üzemeltetett Webáruházat igénybe vevő természetes személy Ügyfelek, valamint Vásárlók részére személyes adataik védelméhez való jogát, így különösen, hogy az adatkezelés átláthatóságának biztosítása céljából meghatározza a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat, az adatkezelés célját, az Ügyfelek/Vásárlók adatkezeléssel kapcsolatos jogait, valamint amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban esetlegesen szabálytalanságot észlel, a panasz megtételének módját.

 

Értelmező Rendelkezések:

 • Adat: bármely az Érintettre (2. pont) vonatkozó információ, amely a megrendelés leadása, majd annak teljesítése során az Üzemeltető tudomására jut, jelen adatvédelmi szabályzat vonatkozásában, kizárólag az Ügyfél/Vásárló, kereszt-és vezetékneve, szállítási – és számlázási címe, neme, e-mail címe, Saját Fiókjához tartozó e-mail címe és jelszava, banki adatai, korábbi vásárlásai, valamint az általa használt, internetelérésre alkalmas számítástechnikai eszköz által továbbított adatok.

 

Amennyiben a Vásárló a megrendelését „vendégként”, tehát regisztráció és Saját Fiók létrehozása nélkül adja le, úgy vonatkozásában a Saját fiókjához tartozó e-mail címe, valamint jelszava nem minősül adatnak, hiszen ezt az információt az Üzemeltető rendelkezésére nem bocsátja, így azt az Üzemeltető sem kezeli.

 

 • Érintett: bármely az 1. pontban meghatározott információ (Adat) alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, így bármely természetes személynek minősülő a weboldalt igénybe vevő Ügyfél és Vásárló. (ÁSZF I/4. és I/5. pont)

 

 • Adatkezelő: a womensway.hu weboldal üzemeltetését kizárólagosan ellátó Women’s Way Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Bocskai utca 9.; cégjegyzékszáma: 13-09-181044; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 25100987-2-13; törvényes képviselője: Czuk Oktávia, e-mail: info@womensway.hu; telefonszáma: 06-30/854-6406).

 

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel. A jelen adatvédelmi szabályzat tekintetében kizárólag az Üzemeltető kereskedelmi partnerei, az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló csomagszállítási szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok, valamint az Unas Kft, mint tárhely-szolgáltató minősül adatfeldolgozónak.

 

 • Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

II. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A Women’s Way Kft., mint Adatkezelő az Érintettel kapcsolatban kizárólag az alábbiakban felsorolt Adatokat, kizárólag az ott meghatározott cél(ok)ból kezeli:

 

 

 

A személyes adat típusa:

Az Adatkezelés célja

Az Ügyfél/Vásárló vezeték-és keresztneve

A felhasználói fiók létrehozása.

A szerződés teljesíthetősége, különösen, hogy a megrendelt Termék ahhoz a Vásárlóhoz jusson el, aki azt megrendelte.

A számla kiállítása, az Üzemeltetőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az Ügyfél/Vásárló szállítási, számlázási címe:

A szerződés teljesíthetősége, különösen, hogy a megrendelt Termék eljusson a Vásárló által megadott szállítási címre.

Számla kiállítása okán, hogy az Üzemeltető az őt terhelő jogszabályi kötelezettségeket teljesíthesse.

Az Ügyfél/Vásárló neme:

A Vásárló felhasználói élményének növelése, hogy az Üzemeltető, az Ügyfél/Vásárló részére olyan termékeket ajánlhasson, amely részére a leginkább megfelelő lehet.

Az Ügyfél/Vásárló e-mail címe:

A Felhasználói Fiók létrehozása.

Amennyiben a Vásárló feliratkozott a Hírlevélre, úgy a részére Kereskedelmi Értesítések (ajánlatok, akciók, promóciók) küldése. Az Üzemeltető és a Vásárló kommunikálhasson a szerződés létrejöttét megelőzően, vagy azt követően, a megrendelést visszaigazolhassa.

 

Az Ügyfél/Vásárló Saját Fiókjához tartozó,

a belépéshez szükséges e-mail címe és jelszava:

A Saját Fiók személyre szabottságának megőrzése érdekében, így különösen azért, hogy az Üzemeltető elkerülhesse, hogy az Ügyfélen/Vásárlón kívüli harmadik személy az valamely Ügyfél/Vásárló fiókadatait megadva vásárolhasson.

A Vásárló banki adatai, így bankszámlaszáma, a számlatulajdonos

neve, az esetleges közlemény adatok és a számlavezető bank neve:

 

 

A személyes adatok ezen körét az Üzemeltető kizárólag abban

az esetben kezeli, amennyiben a Vásárló az ÁSZF 3.1.1.

pontjában rögzített fizetési módot választja!

A szerződés teljesítése, amikor a Vásárló a megrendelt Termék(ek) ellenértékét a banki előre utalást választva átutalja az Üzemeltető bankszámlájára, az Üzemeltető elkerülhetetlenül információt szerez a Vásárló által az utalás teljesítése során megadott banki adatokról. A banki adatok szükségesek ahhoz, hogy az Üzemeltető a Vásárló által indított átutalást beazonosítsa és könyvelje. Visszafizetés végrehajtása, amennyiben a Vásárló a szerződéstől eláll, valamint amennyiben esetlegesen magasabb összeget fizet meg, mint az általa megrendelt Termék(ek) értéke.

A Vásárló korábbi vásárlásai:

A Vásárló felhasználói élményének fokozása érdekében, valamint annak érdekében, hogy az Ügyfél/Vásárló bármikor megtekinthesse, milyen terméket vásárolt az Üzemeltetőtől.

Az Ügyfél/Vásárló által használt, internetelérésre

alkalmas számítástechnikai eszköz által továbbított adatok

– így különösen a Vásárló IP címe, valamint eszközének típusa-

azon eszköz(ök) vonatkozásában, amely(ek)ről a

Vásárló a weboldalt böngészi.

A weboldal fejlesztése, optimalizálása, illetve védelmének biztosítása.

 

 

III. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az Érintett személyes adatai kezelésének kezdő időpontja a „vendég” státuszban leadott Megrendelések esetében a Megrendelés leadásának időpontja, míg Saját Fiók létrehozása esetén a felhasználói fiók regisztrálásának időpontja.

 

Az Érintettre vonatkozó adatok kezelésének időtartama a Saját Fiókkal rendelkező Ügyfelek/Vásárlók esetében a jelen Adatvédelmi Szabályzat II. pontjában meghatározott személyes adatok megadásától, az adatvédelmi szabályzat elfogadásától, valamint a rendelés leadásától (amennyiben azok eltérő időpontba esnek) számított egy év.

 

Amennyiben az Ügyfél/Vásárló a regisztrációjától, valamint megrendelésének leadásától számított egy év eltelt, anélkül, hogy az Ügyfél/Vásárló a weboldalon keresztül újabb megrendelést adott le, úgy az Üzemeltető az Ügyfél/Vásárló vonatkozásában kezelt, jelen adatvédelmi szabályzat I. pontjában meghatározott összes személyes adatot végleges jelleggel törli.

 

Az ún. „vendég” státuszú Ügyfelek/Vásárlók esetében az adatkezelés időtartama a „vendég” státuszban leadott megrendelés teljesítésének időpontja, ezt követően az Adatokat az Üzemeltető azonnali hatállyal, végleges jelleggel törli.

 

Az Üzemeltető azonnali hatállyal, véglegesen törli az Ügyfél/Vásárló vonatkozásában kezelt, jelen adatvédelmi szabályzat I. pontjában meghatározott összes személyes adatot abban az esetben is, ha az Ügyfél/Vásárló, az általa létrehozott Saját Fiók törlését kéri az Üzemeltetőtől.

 

 IV. A KEZELT ADATOK BIZTONSÁGA

 

Az Üzemeltető az Érintettre vonatkozó általa kezelt Adatok biztonságát, az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával biztosítja.

 

Az Üzemeltető az Érintettek adatait biztonságos szervereken tartja, azok biztonságát a titkosítási algoritmusok és a tárhely bővítési mechanizmusok használatával megfelelően biztosítja.

 

 V. AZ ÉRINTETT ÁLTAL MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

 

Az Üzemeltető az Érintett jelen adatvédelmi szabályzat II. pontjában meghatározott személyes Adatait harmadik félnek nem továbbítja sem a szerződés megkötésekor, sem annak megkötését követen, az alábbi eseteket kivéve:

 • Az Üzemeltető továbbítja a Vásárló vezeték-és keresztnevét, valamint szállítási címét valamely kereskedelmi partnere (Adatfeldolgozó) részére, amennyiben az Üzemeltető a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások, vagy azok egy részének teljesítésével kereskedelmi partnereinek egyikét megbízta.

 

 • Az Üzemeltető továbbítja a Vásárló vezeték-és keresztnevét, valamint az általa megadott szállítási címet olyan, az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban lévő csomagszállítási szolgáltatást nyújtó (Adatfeldolgozó) gazdasági társaságok részére, melyek a Vásárló által megrendelt Termékeket eljuttatják a Vásárló által megadott szállítási címre (futárcégek).

 

 • Az Üzemeltető továbbítja a Vásárló személyes adatait abban az esetben amennyiben irányába egyedi esetben valamely hatóságtól - így különösen, de nem kizárólagosan Nemzeti Adó-és Vámhivataltól, Rendőrségtől, Ügyészségtől, valamint valamely Bíróságtól – megkeresés érkezik és annak teljesítésére az Üzemeltetőt jogszabály kötelezi.

 

 • A Tárhely-szolgáltató (Adatfeldolgozó) részére, amely biztosítja az Üzemeltető valamint az Ügyfelek/Vásárlók részére a Webáruház zavartalan működését.

 

 VI. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOSULTSÁGOK, PANASZKEZELÉS

 

Az Infotv. 14. §-ában foglaltak alapján az Érintettet az Adatkezelő által kezelt Adataival kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetik meg:

 

 • kérelmére az Üzemeltető által kezelt Adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Üzemeltető a rendelkezésére bocsátja, arról tájékoztatja (hozzáféréshez való jog)

 

 • kérelmére az Üzemeltető, személyes Adatait helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog)

 

 • kérelmére személyes Adatai kezelését az Üzemeltető korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog)

 

 • kérelmére személyes Adatait az Üzemeltető törli (törléshez való jog).

 

A fentiekben felsorolt jogosultságok mellett az Érintettet megilleti az Üzemeltető adatvédelmi biztosához való fordulás joga, illetve az Infotv. 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amely kertében kérelemmel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Az Üzemeltető adatvédelmi biztosához beérkezett kérelem elbírálásáról, a megtett intézkedésekről, illetve ezek elmaradásának okáról a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül az Üzemeltető adatvédelmi biztosa tájékoztatja az eljárást kezdeményező Érintettet.

 

Az Érintett kérelmét, valamint panaszát az Üzemeltető részére elektronikus – beazonosításra alkalmas és jogszabályban meghatározott módon - valamint postai úton is továbbíthatja.

 

 

Adatvédelmi biztos neve, elérhetősége:

Czuk Oktávia

info@womensway.hu

2119 Pécel, Bocskai utca 9.